Meander MC : Amersfoort

De Prikangstpoli heeft mij geholpen met hoe ik nu naar het prikken kijk.

Ik heb mijn bezoeken aan de Prikangstpoli als prettig ervaren. De eerste keer ging ik met tegenzin naar de poli. Henk Schenk nam de tijd en stelde mij op mijn gemak. Ik oefende toen met het lachgas. Henk legde aan het begin goed en rustig uit wat hij ging doen. De tweede keer kreeg ik mijn vaccinaties en ging ik bloedprikken met het gas. Het was fijn dat ik hiervoor eerst alleen met het gas geoefend had. Ik wist een beetje wat ik van het gas kon verwachten, en wat voor effect het op je heeft. De derde keer vaccineerde Henk mij al zonder gas. Ik was eerst wel bang, maar heb het toch geprobeerd. Henk gaf mij de tijd, maar moedigde mij tegelijkertijd aan. Na de vaccinatie was ik trots op mijzelf. De Prikangstpoli heeft mij geholpen met hoe ik nu naar het prikken kijk.