Meander MC : Amersfoort

Prikangst: wat nu?

Angst voor prikken is een onderschat probleem. Wees gerust: Jij bent niet de enige; er zijn veel mensen die extreme angst hebben voor vaccinaties en bloedafname. Uit onderzoek is gebleken dat iedere huisarts tot wel drie prikangstige patienten in zijn praktijk heeft. Dat betekent dat één op de 1000 Nederlanders extreme angst heeft. Met deze vorm van extreme prikangst ben je zo bang voor prikken dat vaccinaties en bloedafname uitgesteld of zelfs afgesteld worden.

Gelukkig is er een oplossing voor prikangstigen

Op ons prikangstspreekuur in Amersfoort hebben we een unieke behandelmethode voor patiënten met deze extreme vorm van prikangst. Tijdens een eerste consult hebben we veel aandacht en geduld voor je en leggen de behandelmethode duidelijk uit. We oefenen de behandel methode en doen niets dat jij niet wilt. Pas tijdens het vervolgconsult wordt er geprikt en alleen als jij dat wilt!